KURZY KORČUĽOVANIA NA VONKAJŠEJ ĽADOVEJ PLOCHE NA DOSTIHOVEJ DRÁHE

 


VIAC INFO :

KURZY KORČUĽOVANIA PRE DETI BUDÚ PREBIEHAŤ NA VONKAJŠEJ ĽADOVEJ PLOCHE / KLASICKÝ ĽAD/ V AREÁLY NA DOSTIHOVEJ DRÁHE V PETRŽALKE .
KURZY SÚ URČENÉ PRE DETI OD 4 ROKOV  DO 11 ROKOV
V kurze A aj B budú dve skupiny- tri skupiny detí ktoré si budeme zadeľovat podľa úrovne priamo na ľade 
                 UROVEŇ    : úplný začiatočník -začiatočník  (nikdy nestál na ľade alebo stál len pár krát ) 
                                           :mierne pokročilí -pokročilí (vie sám korčuľovať bez pomoci , ovláda základné prvky )
Kurz A : od 5.12.2023 do 19.12.2023 3 x utorok v čase 17:00-18:00 cena za kurz je 36€ KURZ A JE VYPREDANÝ

Kurz B : od 7.12.2023 do 21.12.2023 3 x štvrtok v čase 17:00-18:00 cena za kurz je 36€

Vonkajšia ľadová plocha sa nachádza v Areáli na Dostihovej dráhe v Petržalke na ulici Starohájska 29 .Laď je klasický a vydrží do + 15 stupňov.
V prípade dažďa alebo veľmi teplého počasia nad 15stupňov  sa hodina nekoná a presúva sa na iný deň a termín podľa dostupnosti ľadovej plochy .Nie je možné si vybrať deň náhradky nakoľko ten určí vedenie ľadovej plochy.
Pri vonkajšom ihrisku sa nachádzajú aj šatne kde si budete môcť detičky prezuť prípadne obliecť. Okolo budú lavičky aj so stánkami s občerstvením.
Oblečenie na korčuľovanie treba prispôsobiť aktuálnemu počasiu vonku.
Hodiny nenahrádzame ani nevraciame peniaze za kurzy.
Ak dieťa ochorie alebo viete, že sa nebudete z nejakého dôvodu hodiny môcť zúčastniť je potrebné si nájsť za seba náhradníka.
V prípade záujmu o zapožičanie korčúľ nás treba vopred informovať ideálne do poznámky vo formulári  napísať pre koho máte záujem zapožičať korčule a číslo , pár čísiel máme ešte k dispozícií.
Požičanie korčúľ na kurz stojí 15€ 
Na ľad smie dieťa vstúpiť len s lyžiarskou helmou .Bez lyžiarskej helmy nebude možné absolvovať hodinu.
Odporúčame nepremokavé oblečenie a lyžiarske rukavice.
Rodič na plochu nevstupuje ani nepomáha dieťatku, to je úloha trénera, môže stáť pri mantinely bez toho aby zasahoval do tréningového procesu 
 Ak nie ste si  istý či dieťa zvládne kurz v skupine ,napíšte nám to prosím pred objednaním a zaplatením kurzu .
PRIHLASOVANIE NA KURZY :
  • Je potrebné vyplniť objednávkový formulár ( nižšie na stránke) 
  • Po správnom vyplnení objednávky Vám prídeme potvrdzujúci e-mail s pokynmi o platbe.
  • Stačí uhradiť kurz podľa pokynov v e-mailoch ,potvrdzujúci e-mail o zaplatení už neposielame.
                                                                                              ORGANIZAČNÉ INFO: 
  • Do aráelu závodiska  treba prísť aspoň 15 minút pred začatím hodiny aby ste stihli deti obuť  prípadne prezliecť.
  • Deti vstupujú na plochu len v korčuliach, prísny zákaz je vstupovať na plochu v topánkach. 
  • Na začiatku každej hodiny si trénerka urobí prezenčná listinu priamo už na ľade.
  • Je možné na deti pozerať avšak PROSÍME RODIČOV ABY NEZASAHOVALI DO TRÉNINGOVÉHO PRECESU TRÉNEROM A NENARÚŠALI TAK PLYNULÍ CHOD TRÉNINGU.