NOVÝ CENNÍK 2023/2024

Pezinok:

 

počet uchádzačov

6-týždňový skupinový kurz 1x60min

6-týždňový skupinový -intenzívny kurz 2x60min

6-týždňový individuálny kurz 1x60min

6-týždňový intenzívny individuálny kurz 2x60min

6-týždňový -hokejový  kurz pre dospelých  1x 60min

6-týždňový  individuálny-hokejový  kurz pre deti  60min

Individuálne  hodiny počas verejného korčuľovania na všetkých zimných štadiónoch

1-osoba

84 €

166 €

192€

372 €

108€

199€

35€

2-osoby

166 €

328 €

252 €

480€

204€

252€

40€

3-osoby

250 €

486€

294 €

564 €

 306€

294€

45€

4-osoby

333€

— €

— €

— €

— €

— €

— €

5-osôb

 417€

— €

— €

— €

— €

— €

— €

Petržalka:

počet uchádzačov 6-týždňový skupinový kurz 6-týždňový individuálny kurz 6-týždňový  individuálny-hokejový  kurz pre deti  60min
1 -osoba84 €192€199€ 
2-osoby166 €252€252€ 
3 -osoby250€294€294€ 
4 -osoby333 €  
5-osôb417 €  

Dúbravka:

počet uchádzačov 6-týždňový skupinový kurz 6-týždňový individuálny kurz 6-týždňový individuálny hokejový  kurz pre deti  6-týždňový hokejový kurz pre dospelých jednorázový hokejový tréning pre dospelých
1-osoba 84€ 192 € 199€ 96 € 15 €
2-osoby 166€ 252 € 252 € 192€ 30 €
3-osoby 250€ 294€ 294 € 288€ 45 €
4-osoby  333€ — € — € — € — €
5-osôb 417 € —€ — € — € — €

Lamač:

počet uchádzačov 6-týždňový skupinový kurz 6-týždňový individuálny kurz 6-týždňový hokejový individuálny kurz pre deti 6-týždňový hokejový  kurz pre dospelých 
1-osoba 84€ 192 € 199€ 96€
2-osoby 166 € 252€ 252€ 192€
3-osoby 250€ 294 € 294 € 288€
4-osoby 333€ — € — €
5-osôb 417€ —€ — €

Realizácia platieb


Platby za kurzy a individuálne hodiny je potrebné uhrádzať po vyplnení objednávky najneskôr do 5-tich pracovných dní.
Platby za jednorazové hokejové tréningy(Dúbravka) je potrebné uhradiť na účet najneskôr 2 dni pred začatím tréningu

Formulár , ktorý vygeneroval sumu na základe Vašich požiadaviek treba uhradiť na dole uvedené číslo účtu:
IBAN:SK2183300000002201059016
BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko tých ktorí sa zúčastnia kurzov alebo individuálnych hodín a zimný štadión na ktorý si kurz alebo hodinu objednali.
Bez týchto informácií nie je možné spárovať Vaše platby