Piruetka
logo

Piruetka

ŠKOLA KORČUĽOVANIA

Kódex správania sa na zimnom štadióne počas kurzov