Nezabudni na Captcha

 mesačný   jednorázový 

Oboznámil som sa a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokynmi ku kurzom, bezpečnostými podmienkami. Osobné údaje budú použité iba pre účely Piruetka.sk a nebudú poskytnuté žiadnim ďalším osobám. Ano:
Účastník kurzov, odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zúčastňuje kurzov v Piruetke počas celej sezóny na vlastnú zodpovednosť, z vlastného rozhodnutia a za dieťa v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca. Ano:
Práve teraz nieje možnosť objednávky.