Piruetka
logo

Piruetka

ŠKOLA KORČUĽOVANIA

CENNÍK - Marec Petržalka

 

POČET ČLENOV

JEDNA HODINA

CELÝ KURZ = 5 hodiny

 

1 osoba

8 €

28 € (= 7€ / os / hod)

Krasokorčuľovanie rodinný vstup

2-členná rodina

14 € (= 7€ / os / hod)

52 € (= 6,50€ / os / hod)

3-členná rodina

20 € (= 6.70€ / os / hod)

72 € (= 6€ / os / hod)

4-členná rodina

26 € (= 6.50€ / os / hod)

88 € (= 5,5€ / os / hod)

5-členná rodina

30 € (= 6€ / os / hod)

100 € (= 5€ / os / hod)

CENNÍK - Marec - Dúbravka

 

POČET ČLENOV

JEDNA HODINA

CELÝ KURZ = 5 hodiny

 

1 osoba

8 €

35 € (= 7€ / os / hod)

Krasokorčuľovanie rodinný vstup

2-členná rodina

14 € (= 7€ / os / hod)

65€ (= 6,50€ / os / hod)

3-členná rodina

20 € (= 6.70€ / os / hod)

90 € (= 6€ / os / hod)

4-členná rodina

26 € (= 6.50€ / os / hod)

110 € (= 5,5€ / os / hod)

5-členná rodina

30 € (= 6€ / os / hod)

125 € (= 5€ / os / hod)

Hokejové korčuľovanie Dúbravka

1 osoba

            10 €

45 € (= 9 / os / hod)

CENNÍK - Apríl Petržalka

 

POČET ČLENOV

JEDNA HODINA

CELÝ KURZ = 3 hodiny

 

1 osoba

8 €

21 € (= 7€ / os / hod)

Krasokorčuľovanie rodinný vstup

2-členná rodina

14 € (= 7€ / os / hod)

41 € (= 6,50€ / os / hod)

3-členná rodina

20 € (= 6.70€ / os / hod)

56 € (= 6€ / os / hod)

4-členná rodina

26 € (= 6.50€ / os / hod)

69 € (= 5,5€ / os / hod)

5-členná rodina

30 € (= 6€ / os / hod)

78 € (= 5€ / os / hod)

CENNÍK - Apríl - Dúbravka

 

POČET ČLENOV

JEDNA HODINA

CELÝ KURZ = 3 hodiny

 

1 osoba

8 €

21 € (= 7€ / os / hod)

Krasokorčuľovanie rodinný vstup

2-členná rodina

14 € (= 7€ / os / hod)

41€ (= 6,50€ / os / hod)

3-členná rodina

20 € (= 6.70€ / os / hod)

56 € (= 6€ / os / hod)

4-členná rodina

26 € (= 6.50€ / os / hod)

69 € (= 5,5€ / os / hod)

5-členná rodina

30 € (= 6€ / os / hod)

78 € (= 5€ / os / hod)

Hokejové korčuľovanie Dúbravka

1 osoba

            10 €

27 € (= 9 / os / hod)

Realizácia platieb :

JEDNORÁZOVÝ VSTUP : Prosíme platby realizovať výhradne na náš účet.

IBAN:SK2183300000002201059016

BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

Platbu realizujte do štvrtku.

MESAČNÉ KURZY: Platbu je možné realizovať aj na účet.

BAN:SK2183300000002201059016

BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

ako aj v hotovosti vždy na konci mesiaca na nasledujúci mesiac.

PLATBU ZE JEDNORÁZOVÚ HODINU NEVRACIAME!

Do Poznámky treba uviesť meno a priezvisko + štadión, ktoré ste uviedli v objednávke. Bez Mena a Priezviska + Štadióna v kolónke poznámky nie je možné platby spárovať.